Din categoria: Generale  

În viziunea Clinicii Sciencemed, abordarea holistică a corpului uman, aplicarea medicinei integrate şi profilaxia precoce a îmbolnăvirilor reprezintă dezideratele majore. Organismul uman este un tot indivizibil, care pentru a fi înțeles şi tratat cât mai complet are nevoie de o abordare multidisciplinară. Acest deziderat impune luarea în calcul a tuturor metodelor de investigare şi tratament. Niciodată un dezechilibru sau o boală, manifestă sau nu, nu va putea fi abordată complet fără o viziune cât mai amănunţită şi mai amplă asupra sa. Aceasta se va realiza prin investigarea iniţial vibraţională a pacientului, care ne va arăta blocajele câmpurilor energetice corespunzătoare organelor, chakrelor, meridianelor energetice. Astfel, se pun în evidenţă originile problemelor pacientului. Ulterior, medicul va apela la testarea şi aprecierea funcţiei celulare a organelor corpului prin metoda electrosomatografiei interstiţiale. Mai apoi, adaptat de la un caz la altul, se vor stabili investigaţii specifice medicinei clasice (analize sanguine biochimice, imunologice, markeri tumorali, investigaţii hormonale, bacteriologice etc., investigaţii imagistice ca: radiografii, ecografii, RMN, CT etc). Informaţiile obţinute, atât pe calea medicinei vibraţionale, cât şi pe cea a medicinei clasice, vor crea o viziune multidimensională asupra problemelor şi vor ajuta la o abordare corectă, diferenţiată a fiecărui pacient în parte.

Tratamentul va fi şi el adaptat, presupunând aplicarea metodelor de tratament vibraţionale şi, în funcţie de caz (dacă situaţia clinică impune acest lucru), a unor metode clasice alopate, precum substituţia hormonală, medicaţia antihipertensivă, antiulceroasă etc. Medicul va lua decizia dacă este necesară o anumită abordare sau alta, când se impune aplicarea unei metode de terapie clasică şi pentru cât timp.

Este esenţial a înţelege faptul că metodele medicinei clasice vor acţiona cu mai multă eficienţă şi cu mai puţine efecte secundare dacă se echilibrează biocâmpurile energetice. Prin urmare, cu cât vom avea informaţii mai ample asupra organismului pacientului, cu atât metodele terapeutice vor fi mai corect alese şi combinate pentru a se obţine rezultate terapeutice superioare.

Acestea sunt principiile medicinei integrate, pe care Clinicile Sciencemed din România le promovează şi susţin.

Totodată, principiile adevăratei profilaxii a îmbolnăvirilor sunt susţinute şi promovate de Clinicile Sciencemed, prin utilizarea metodelor vibraţionale de diagnostic. Metoda biorezonanţei Paul Schmidt este piatra de temelie pentru realizarea acestui deziderat. Prin aceasta metodă putem evidenţia biocâmpurile blocate ale corpului omenesc şi le putem echilibra, înainte ca bolile să devină evidente la nivelul corpului fizic. Prin metoda Electrosomatografiei interstiţiale, punem în evidenţă precoce acele tulburări de la nivelul funcţionării celulare a diferitelor organe şi de la nivelul microcirculaţiei ţesuturilor, rezultatele obţinute arătând starea fizică a corpului pacientului, dar la un nivel mult mai subtil decât metodele medicinei clasice. Întrucât orice organism posedă blocaje energetice şi tulburări funcţionale celulare neexprimate încă sub forma bolilor organice, aceste metode de diagnosticare precoce la niveluri subtile permit aflarea din timp a problemelor şi luarea de decizii terapeutice, în principal vibraţionale, la persoanele aparent sănătoase. Prin aplicarea din timp a terapiilor energetice, eventual a altor terapii adaptate cazului respectiv, vor fi evitate problemele şi bolile grave sau manifestarea lor va fi întârziată cât mai mult cu putinţă.