Medicina integrată ScienceMed foloseşte metode de diagnostic pentru aprecierea stării funcţionale şi energetice a organelor şi sistemelor, pentru evaluarea stării mentale, fizice şi emoţionale a pacientului. Aceste metode sunt electrosomatografia interstiţială şi testarea de biorezonanţă Paul Schmidt, la care se adaugă consultaţia clinică de medicină clasică şi consultaţia homeopatică. Consultul este elaborat, personalizat, fiind urmat de un tratament recomandat pe aceleaşi principii.